Att starta en förening i Riksförbundet HjärtLung

Om det inte finns någon verksamhet på din ort och du skulle vara intresserad av att hjälpa till att starta upp föreningsverksamhet där - så kontakta gärna länsföreningen för en diskussion.

Att  engagera sig i en förening ger otroliga möjligheter till att kunna ordna träffar, kurser och seminarier, motionsträning i grupp och även verka lokalt för att förbättra för alla med en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom i kommunen. Vi behöver fler företrädare lokalt som driver vår sak.

En förening kan bildas av medlemmar i en kommun. Finns det ingen aktiv föreningsverksamhet på din ort - ta kontakt med länsföreningen om hur starta en förening i ditt område. Ni behöver vara fler som kan delta i arbetet med att bilda en interimsstyrelse, för att sedan få igång en förening. Föreningar i Riksförbundet HjärtLung ska dela och följa Riksförbundet HjärtLungs ändamål och ramverk.

Förening för en diagnosgrupp

En förening kan också bildas av en intressegrupp/diagnosgrupp som bildar en egen förening, som sedan kan ansöka om att bli en medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung. För mer information kontakta Lotta Sondell, ansvarig organisationsutveckling.

Formellt beslut av FS

Det är förbundsstyrelsen som beviljar en ny förenings alternativt en medlemsorganisations inträde i Riksförbundet HjärtLung. 

Här finner du mer information om hur man startar och driver en förening i Riksförbundet HjärtLung.