Stadgarna för Riksförbundet HjärtLung

Vid kongressen 2019 fastställdes en revidering av Riksförbundet HjärtLungs stadgar, vilka gäller för alla nivåer inom organisationen sedan maj 2019. Förbundsstyrelsen har också fastställt en komplettering till stadgarna för extraordinära händelser (2020-03-25).