Vårt ramverk

Riksförbundet HjärtLungs ramar fastställs av förbundskongressen alternativt förbundsstyrelsen och ligger till grund för beslut och ändamål för den verksamhet som bedrivs. Vid kongressen 1-3 juni 2022 uppdaterades våra stadgar.

Instruktionerna för valberedningen och instruktionerna för förbundsrevisorerna kan med fördel användas för inspiration för läns- och lokalföreningarnas årsmöten. Att göra medskick från årsmötet , för de olika funktionerna att tänka på till nästa årsmöte.