Vårt ramverk

Riksförbundet HjärtLungs ramar fastställs av förbundskongressen alternativt förbundsstyrelsen och ligger till grund för beslut och ändamål för den verksamhet som bedrivs. Nedan finnar man även våra uppdaterade stadgar från Kongressen 2019.

Instruktionerna för valberedningen och instruktionerna för förbundsrevisorerna kan med fördel användas för inspiration för läns- och lokalföreningarnas årsmöten. Att göra medskick från årsmötet , för de olika funktionerna att tänka på till nästa årsmöte.