Det här styr oss

Våra styrdokument, policyer och riktlinjer ligger till grund för den verksamhet som Riksförbundet HjärtLung bedriver.

Kongressen har beslutat om verksamhetsinriktning, stadgar, varumärkesplattform med våra värderingar samt samhällspolitiska program. De gäller för hela organisationen och finns i vårt ramverk. Föreningens verksamhetsplan och budget fastställs av årsmötet. Ett verksamhetsår dokumenteras sedan i en verksamhetsberättelse och årsredovisning. Förbundsstyrelsen fastställer förbundskansliets verksamhetsplan och budget, samt godkänner årsredovisningen mellan kongresserna.

Giva Sverige

För att säkerställa att våra medlemmars och givares pengar används så effektivt som möjligt arbetar vi efter kvalitetskoden för Giva Sverige (frivilligorganisationernas insamlingsråd). Giva Sverige är en branschorganisation för insamlingsorganisationer som verkar för etisk och professionell insamling. Varje år lämnar riksförbundet in en effektrapport till Giva Sverige.