Valberedningens roll och ansvar

Valberedningen har en stor och viktig roll i föreningen. Uppdraget är att arbeta fram förslag till årsmötet om en kombination av personer till en väl fungerande styrelse. 

Det är valberedningen som ska ge årsmötet förslag om vem eller vilka som är bäst skickade att företräda dem i olika förtroendeuppdrag. 

I arbetet är det värdefullt att ha bra kontakter med föreningsaktiva medlemmar och med styrelsen, men också en känsla för hur människor jobbar tillsammans.

Valberedningens ledamöter bör också vara välinformerade om innehåll och uppgifter i de olika förtroendeposterna och föreningens verksamhetsinriktning. Ofta har styrelsen en viktig roll att ge tips om personer till valberedningen.

En nyvald valberedning träffas efter årsmötet för att planera sitt arbete under det kommande verksamhetsåret. De bör kartlägga behovet och lyssna in den befintliga styrelsen. 

Valberedningen har en roll att löpande samla upp nomineringar, ha en dialog med befintliga ledamöter, intervjua nya intresserade, för att sedan inför årsmötet sätta ihop ett förslag till styrelsens sammansättning.

Att gå ut brett och gärna skicka hem personliga brev till medlemmar om att ni söker nya kandidater till styrelsen kan vara lyckosamt. Att också tänka på kandidater utanför föreningen.

Instruktion från årsmötet

Vid årsmötet fastställer årsmötet en instruktion för valberedningen. Det är ett medskick från årsmötet om det till exempel finns något speciellt valberedningen skulle kunna tänka på inför det kommande årsmötet.

Relaterad läsning