Motionsledarteam

Motionsledarteamet fungerar som stöd för länsföreningen vid utbildning av motionsledare. 

Motionsledarteamet är en spetsutbildad grupp med motionsinstruktörer inom Riksförbundet HjärtLung. Teamet utbildar och ger feedback till motionsledare i våra föreningar för vatten-, sitt- och golvgymnastik.  Vid utbildningstillfällena får deltagarna både föreläsning och själva delta i de motionsprogram som man går igenom. 

Motionsledarteamet har till uppgift att: 

  • Ge stöd och feedback till motionsledare i Riksförbundet HjärtLungs föreningar
  • Ge stöd till riksförbundet och länsföreningarna vid utbildning av motionsledare
  • Lyfta fram motionsverksamheten för förnyelse och utveckling
  • Medverka/bidra med synpunkter vid framtagande av nya motionsprogram
  • Delta vid arbetsmöten tillsammans med ansvarig projektledare på riksförbundets kansli

Det är länsförening som bokar utbildningstillfälle, lokal och en instruktör från motionsledarteamet för sina motionsledare i föreningarna.

Frågor

För mer information kontakta Marie Ekelund, ansvarig utbildning och livsstil.