HLR-huvudinstruktörens roll och ansvar

Det är våra HLR-huvudinstruktörer som utbildar HLR-instruktörer så att de i sitt led kan utbilda medlemmar och allmänhet till livräddare i ”Vuxen-HLR med hjärtstartare”  och Barn-HLR.

HLR-huvudinstruktörer utbildar nya huvudinstruktörer och instruktörer.

I vår organisation utbildar vi själva våra HLR-huvudinstruktörer genom våra egna erfarna huvudinstruktörer. Efter genomgången huvudinstruktörsutbildning ska kursdeltagaren, den blivande huvudinstruktören, kunna:

  • Vad som deltagarna ska lära sig under utbildningen.
  • Hur en instruktör/huvudinstruktör, med olika metoder, kan skapa förutsättningar för att deltagarna lär sig
  • Varför ska man arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

Vi följer de riktlinjer och rekommendationer för HLR som fastställts av HLR-rådet, Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Relaterad läsning

Frågor

För mer information, kontakta Helene Silfver, ansvarig HLR.