HLR-instruktörens roll och ansvar

Det är våra HLR-instruktörer som utbildar medlemmar och allmänhet till livräddare i ”Vuxen-HLR med hjärtstartare” och Barn-HLR

HLR-instruktörer utbildar medlemmar och allmänhet till livräddare. 

I vår organisation utbildar vi själva våra HLR-instruktörer genom våra egna erfarna huvudinstruktörer. Efter genomgången instruktörsutbildning Vuxen HLR med hjärtstartare ska den blivande instruktören kunna:

  • Vad som ska läras ut i en grundutbildning och repetitionsutbildning i vuxen-HLR.
  •  Hur en instruktör ska lära sig att förmedla kunskapen vidare
  • Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

Vi följer de riktlinjer och rekommendationer för HLR som fastställts av HLR-rådet, Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Relaterad läsning

Frågor

För mer information, kontakta Helene Silfver, ansvarig HLR.