Förbundsstyrelsens protokoll

Protokoll fört vid sammanträde med Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse (FS).