2014 - Extra förbundskongress

Riksförbundet HjärtLungs hade en extra förbundskongress den 23 maj 2014 där vi även uppmärksammade att förbundet fyllde 75 år genom att arrangera en Forskningsdag. Nedan visar vi bilder från kongressen.

Votering

Votering.

Komikern Jonas Helgesson om katter och kaffe, människovärde och konsten att ha ett bra liv trots att man inte heter Ernst

Komikern Jonas Helgesson om katter och kaffe, människovärde och konsten att ha ett bra liv trots att man inte heter Ernst.

Föreningarna mindes det bästa ur annalerna

Föreningarna mindes det bästa ur annalerna.

Anki Hjorth med 25 år på kansliet har full koll på presenterna till de avgående styrelsededamötena

Anki Hjorth med 25 år på kansliet har full koll på presenterna till de avgående styrelseledamöterna.

Klubban satt som gjut i Meeri Wasbergs hand, nästan hela tiden

Klubban satt som gjuten i Meeri Wasbergs hand.

 

Christine Cars-Ingels, kanslichef på Riksförbundet HjärtLung

Christine Cars-Ingels, kanslichef på Riksförbundet HjärtLung.

 

Jan-Olof Edin, valberedningens avgående ordförande, presenterar förslagen till omval

Jan-Olof Edin, valberedningens avgående ordförande, presenterar förslagen till omval.

 

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung, inviger Extrakongressen i Haninge

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung, inviger Extrakongressen i Haninge.

 

Karin Jeppsson, vice ordförande i Riksförbundet HjärtLung, med den allra första utgåvan av Status från 1938

Karin Jeppsson, vice ordförande i Riksförbundet HjärtLung, med den allra första utgåvan av Status från 1938.

Komikern Jonas Helgesson med parollen "Man måste inte heta Ernst Kirchsteiger för att vara lycklig."

Komikern Jonas Helgesson med parollen "Man måste inte heta Ernst Kirchsteiger för att vara lycklig."