Val av kongressombud och ersättare

Kongressens ombud väljs av länsföreningarna och medlemsorganisationerna samma år som kongressen hålls. Alla har två grundmandat, därtill fördelas 21 mandat.

Fördelningen av mandat baseras på antalet medlemmar i medlemsorganisationerna och respektive länsförenings lokalföreningar per den 31 december året före kongressen, baserat på riksförbundets medlemsregister. Fördelning sker enligt den så kallade ”jämkade uddatalsmetoden.” 

Alla ombud har ett mandat på kongressen. För varje ombud ska också en ersättare väljas som kan delta istället för ombudet vid behov. Antalet ombud (mandat) regleras i fördelningen av mandat i Riksförbundets stadgar (§ 6, Mom. 2 representation). 

Länsföreningarna ombes att snarast efter genomfört årsmöte i mars rapportera till förbundskansliet vilka medlemmar som valts till kongressombud samt till ersättare för kongressombuden i turordning.

Ombudens roll

Att vara ombud på en kongress är ett mycket ärofyllt uppdrag från din länsförening vilket också innebär en del ansvar. Kongressen är vårt demokratiska hjärta i föreningen.

Varje valt ombud ska förbereda sig och diskutera de olika frågorna med sin styrelse och andra medlemmar. Men väl på kongressen måste ombudet vara beredd att självständigt kunna ta till sig ny information utifrån andra ombuds inlägg och åsikter vilket kan ge en annan inriktning inför den slutliga omröstningen. Detta kan kännas utmanande, men det är viktigt att komma ihåg att föreningen valt en person att representera föreningen och därmed att lita på dennes goda omdöme.

Efter kongressen har ombuden en roll att återberätta till sin förening om kongressen och kort om kongressens beslut.