Kongresshandlingar 2022

Här finner alla kongresshandlingar till kongressen den 1-3 juni 2022.

Under vecka 17 skickas kongresshandlingarna ut brevledes till alla ombud, ersättare, läns- och lokalföreningar, medlemsorganisationer, observatörer och personal. Ni finner dem även här på hemsidan.

Alla kongresshandlingar

Här är alla handlingar som behandlas den 1-3 juni 2022.

Valberedningens förslag

Här är valberedningens förslag till kongressen 2022 för val av förbundsordförande, förbundsstyrelse, arbetsutskott och revisorer.

Innehåll

  • I följebrevet kan ni läsa förbundsordförandes hälsning till deltagarna på kongressen. Ni hittar även bilagan ”Så fungerar det” där ni kan läsa mer om kongressen. Där finns också en kongressordlista med begreppsförtydligande.
  • I häfte 1 finner ni ett ramprogram och förslag till dagordning och arbetsordning, checklista från tidigare beslut, samt förbundsstyrelsens propositioner, instruktion för valberedningen och revisorerna, valberedningens förslag, förslag om auktoriserad revisor med mera. Röstlängden kommer att tillkomma.
  • I häfte 2 och häfte 3 finns alla motioner och motionssvar. 
  • I utskicket finns även verksamhetsberättelser, årsredovisningar och revisionsberättelser för 2019-2021.

Frågor

Kontakta gärna Lotta Sondell, projektledare för kongressen.