Kort om kongressen

Riksförbundets nästa kongress kommer att hållas den 1-3 juni 2022 på Aronsborg konferenshotell i Bålsta.

Till kongressen 2022 kommer vi ha 77 ombud som vår beslutande församling. Ombuden väljs vid länsföreningarnas årsmöten senast den sista mars, alternativt på medlemsorganisationens möte enligt stadgar.

Ombudens uppdrag är att ta med sig frågor och motioner till kongressen för att tillsammans utveckla vår organisation framåt. Att läsa in sig på våra styrdokument och verksamhetsinriktning och förbereda sig på olika sätt. 

Material kommer att skickas ut i god tid till ombuden inför kongressen. Det samlas även här på hemsidan.

Närvarande på kongressen är ombud, FS, våra revisorer, valberedningen, förbundskansliet, gäster och observatörer. Vi räknar med att bli cirka 120 personer.

Demokrativeckan vecka 38

I september 2021 samlades  vi för att ha en uppstart inför kongressen 2022 och för att fira demokratin som fyller 100 år i Sverige i år. Det går att titta på uppstarten med Inger Ros och föreläsningar med ABF i efterskott här.