Valberedningen inför kongressen 2022

Valberedningsarbetet pågår för fullt i Riksförbundet HjärtLung. Fram till 30 november 2021 har man kunnat föreslå kandidater till förbundsstyrelsen 2022-2025 inför den stundande kongressen den 1-3 juni 2022. 

Det är viktigt att vi har en förbundsstyrelse som representerar våra medlemmar. Bredd och kompetens, jämn könsfördelning, mångfald, från olika medlemsorganisationer, ålder och intresse för föreningsarbete. Listan kan göras lång, men det här är några av de områden vi har med i vår sk. styrelseprofil.

För vår del är det bra med många nominerade även om valet kan bli svårt. Men hellre det än att vi har för få nominerade.

Sist, men inte minst viktigt; Enligt stadgarna kommer Inger Ros att vara tvungen att lämna ordförandeskapet på grund av 12-årsregeln. Det innebär att vi behöver nomineringar på en ordförandekandidat.

Vänliga hälsningar
Karin Jeppsson valberedningen

Kontakt

Kontakta gärna Karin Jeppsson via telefon 072-718 10 82 eller genom mail.