Inför kongressen 2022

Vid länsföreningarnas årsmöten samma vår som kongressen hålls kommer ombud att väljas till kongressen. Ombudens uppdrag är att ta med sig frågor och motioner till kongressen för att tillsammans utveckla vår organisation framåt. Att läsa in sig på våra styrdokument och verksamhetsinriktning och förbereda sig på olika sätt. 

Material kommer att skickas ut i god tid till ombuden inför kongressen. Det samlas även här på hemsidan.