Inför kongressen 2022

Utbildning för ombuden

Våra ombud bjuds in till digital utbildning i april. Tanken är att förbereda våra ombud på bästa sätt inför kongressen i juni. 

Mandatfördelning av ombud

Länsföreningarna och medlemsorganisationerna har rätt att skicka 2 ombud till kongressen. Sedan finns det 21 ombud till att skicka vilka fördelas på alla nämnda föreningar utifrån en uddatalsmetoden. De med fler än 1052 medlemmar har fått ett eller flera ytterligare ombudsplatser. 

Motioner samt nomineringar till FS