Inför kongressen 2022

Snack om motioner - en Workshop om hur skriva motioner

Välkommen till en digital workshop med matnyttig information om motionsskrivande. Sabil Khan, föreningsutvecklare, kommer att hålla i workshopen. Vad tänka på när man skriver motioner.

Den 9 november kl 17.30-19.00 på Teams. Obs! tiden. 

Anmälan

Anmäl dig till Lotta Sondell.

Om kongressen

Riksförbundets nästa kongress kommer att hållas den 1-3 juni 2022 i Bålsta. Och denna gången kommer vi ha 77 ombud som vår beslutande församling. Ombuden väljs vid länsföreningarnas årsmöten samma vår som kongressen hålls.

Ombudens uppdrag är att ta med sig frågor och motioner till kongressen för att tillsammans utveckla vår organisation framåt. Att läsa in sig på våra styrdokument och verksamhetsinriktning och förbereda sig på olika sätt. 

Material kommer att skickas ut i god tid till ombuden inför kongressen. Det samlas även här på hemsidan.

Demokrativeckan vecka 38

I september 2021 samlas vi för att fira demokratin som fyller 100 år samt för att ha en uppstart inför kongressen 2022.