Viktiga beslut vid kongressen 2022

Flera viktiga beslut togs av ombuden vid kongressen 2022.

Ombuden kom att besluta flera viktiga saker för föreningen. 

 • Alla läns- och lokalföreningars juridiska namn är nu samma som tilltalsnamnet (det vill säga Riksförbundet HjärtLung + ort/län. Vi återkommer om en del formella steg i slutförandet.
 • Beslut om en ny verksamhetsinriktning och rambudget för 2023-2025.
 • Kongressen antog nya intressepolitiska huvudfrågor för hela organisationen.
 • Under kommande kongressperiod kommer vi göra ytterligare satsningar på utbildning och stöd till organisationens valberedningar i samråd med länsföreningarna.
 • 12-årsregeln för lokalföreningarna togs bort i stadgarna för personer i styrelsen.
 • 12-årsregeln gäller vidare för revisorer och valberedningen i lokalföreningarna.
 • 12-årsregeln gäller vidare för personer i styrelsen, revisorerna och valberedningar i länsföreningar och på riks.
 • Man kan inte längre vara förtroendevald och tjänsteman samtidigt i organisationen.
 • Medlemsavgiften på 200 kr för vuxna och 100 kr för under 18 år, samt  förbundsavgiften på 80 kr, är oförändrad.
 • Ny instruktion för valberedningen och ny instruktion för förbundsrevisorerna är antagna.
 • Grant Thornton är fortsatt våra auktoriserade revisorer. 

Motioner

Flera motioner fick bifall och kommer att summeras ytterligare.