Ny förbundsstyrelse 2022-2025

Riksförbundet HjärtLung har fått en ny förbundsstyrelse med Anders Åkesson som ny förbundsstyrelse i spetsen. 

Förbundsstyrelsen och revision 2022-2025

Arbetsutskottet:
Förbundsordförande: Anders Åkesson, Malmö, nyval
Förste vice ordförande: Jörgen Warberg, Öckerö, omval
Andre vice ordförande: Anna Marta Roos Näslund, Östersund, omval

Ordinarie ledamöter:
Marianne Kjellquist, Norra Skaraborg, omval
Mikael Nissen, Kristianstad, omval
Kerstin Haglö, Karlskrona, omval
Maud Molander, Lidingö, omval
Sture Olsson, Umeå, omval
Karin Thalén, Uppsala, nyval.

Ersättare:
Lisbeth Eriksson, Boden, nyval
Gudrun Eliasson, Lycksele, nyval
Rolf Petterson, Helsingborg, nyval
Leif Altmann, Halmstad, nyval

Revisorer:
Sten Andersson, Kolbäcksdalen, omval
Gunilla Larsson, Fårbo/ Oskarshamn, nyval

Ersättare:
Lars Åkerblom, Karlstad, nyval
Claes Åberg, Uppsala, nyval.