Instruktion för byte av juridiskt namn

Vid kongressen den 1-3 juni 2022 beslutades att alla föreningar ska byta sitt juridiska namn.

Att lokal- och länsföreningar byter juridiskt namn i enlighet med sitt tilltalsnamn Riksförbundet HjärtLung med tillägget ort eller län. 

Här finns en instruktion om hur man går tillväga. Bytet görs hos Skatteverket av de enskilda föreningarna. Samt en lista över föreningarnas nya juridiska namn.

Frågor

Välkommen att kontakta Anders Holgersson om frågor.