Efter kongressen 2022

Protokollet för kongressen är klart och hittas längre ned. Vi presenterar beslut och annat material efter kongressen både här på hemsidan samt i Status. Besluten har en verkan på olika sätt på vår organisation och perioden efter kongressen kan ses som en nystart för riksförbundet bland annat med en ny verksamhetsinriktning.

Ombudens uppdrag är att föra med sig frågor hem till sina föreningar efter kongressen. Förslagsvis sprids information på medlemsmöten, länsföreningens möte, eller skriftligt information till dem som valt dig som ombud. 

Viktiga händelser vid kongressen 1- 3 juni 2022

Byte av juridiskt namn

Beslut togs på kongressen om att alla föreningarna ska byta sitt juridiska namn.

För frågor