Efter kongressen 2022

Ett årsmötesprotokoll kommer att vara klart efter kongressen troligtvis efter sommaren. Vi kommer att visa beslut och annat material efter kongressen här på hemsidan. 

Ombudens uppdrag är att föra med sig frågor hem till sina föreningar efter kongressen. Förslagsvis sprids information på ett medlemsmöte, länsmöte, eller skriftligt information till dem som valt dig som ombud.