Kongressen 2022

Ett datum är satt för Riksförbundet HjärtLungs nästa kongress till den 1-3 juni 2022. Det planeras att hållas på Aronsborg Konferenshotell i Bålsta. Mer information om kongressen 2022 hittar du under flikarna inför, under och efter kongressen.

Här kommer vi att påannonsera delar till kongressen efter hand. Följ oss gärna här!

Viktiga datum

30 november 2021:

  • Sista datum att lämna in motioner.
  • Nominering av personer till förbundsstyrelsen och revisorerna.

1 april 2022:

  • Anmäl valda ombud från länsföreningar och medlemsorganisationer till förbundskansliet.

Frågor om kongressen

Hör gärna av dig till Lotta Sondell ansvarig organisationsutveckling som också är projektledare för kongressen.

Kort om kongressen

Riksförbundets nästa kongress kommer att hållas den 1-3 juni 2022 på Aronsborg konferenshotell i Bålsta. Och denna gången kommer vi ha 77 ombud som vår beslutande församling. Ombuden väljs vid länsföreningarnas årsmöten senast den sista mars.

Ombudens uppdrag är att ta med sig frågor och motioner till kongressen för att tillsammans utveckla vår organisation framåt. Att läsa in sig på våra styrdokument och verksamhetsinriktning och förbereda sig på olika sätt. 

Material kommer att skickas ut i god tid till ombuden inför kongressen. Det samlas även här på hemsidan.

Närvarande på kongressen är ombud, FS, våra revisorer, valberedningen, förbundskansliet, gäster och observatörer. Vi räknar med att bli cirka 120 personer. 

Demokrativeckan vecka 38

I september 2021 samlades  vi för att ha en uppstart inför kongressen 2022 och för att fira demokratin som fyller 100 år i Sverige i år. Det går att titta på uppstarten med Inger Ros och föreläsningar med ABF i efterskott här.