Kongressen 2022

Den 1-3 juni 2022 träffas vi för Riksförbundet HjärtLungs nästa kongress. Den hålls på Aronsborg Konferenshotell i Bålsta. Mer information om kongressen 2022 hittar du under flikarna inför, under och efter kongressen.

Här kommer vi att påannonsera delar till kongressen efter hand. Följ oss gärna här!

Kongressbilagan i Status

Den 20 juni 2022 skickades det ut en kongressbilaga med Status till alla medlemmar. En sammanfattning av de olika besluten med mera. 

Kongresshandlingar

Handlingarna i pappersformat skickas ut och når berörda mottagare senast den 29 april. 

Utbildning för ombuden

Under vecka 17-18 hölls en digital utbildning för ombuden vid tre tillfällen.

Kalendarium - viktiga datum

30 november 2021:

  • Sista datum att lämna in motioner.
  • Nominering av personer till förbundsstyrelsen och revisorerna.

Den 14 mars 2022:

  • Personer som vet att de ska delta vid kongressen gör sin registrering via länken till Tranås resebyrå. Alla berörda har fått en information.

Under den 1-14 april 2022:

  • Anmäl valda ombud till kongressen till Lotta Sondell på förbundskansliet senast den 1 april.
  • Ombuden och ersättare får information om sin registrering, vilken ska vara klar den 14 april. Det är värdefullt att få in namnen på ombuden så tidigt som möjligt så att de också får en möjlighet att boka sina resor så tidigt som möjligt för att få till ett bra pris.

Den 30 april 2022:

  • Sista datum för att lämna in blanketten om fullmakt för ombud och ersättare till förbundskansliet. Den scannas eller skickas till Lotta Sondell på förbundskansliet.

Frågor om kongressen

Hör gärna av dig till Lotta Sondell ansvarig organisationsutveckling som också är projektledare för kongressen.