Kongressen 2022

Ett datum är satt för nästa kongress till den 1-3 juni 2022.