Nyvalda ordförande i lokalföreningarna

Varje år håller vi en konferens för nya lokalordföranden. I år hölls den i september 2020.

Förbundet erbjuder varje år en konferens för nyvalda lokalordföranden under början utav hösten samma år man valts.

Innehåll för konferensen är genomgång av förbundets uppdrag, mål, verksamhet och framtid, samtal om ordförandes roll och ansvar samt genomgångna av andra verktyg för att underlätta i förtroendeuppdraget.
Den 24-25 september 2020 höll vi en digital konferens där också ABF deltog.

Tema och presentationer

Här hittar du presentationer från konferensen.

Frågor

För mer information, kontakta Lotta Sondell , ansvarig för organisationsutveckling.