Konferenser

Riksförbundet HjärtLung ordnar flera årliga konfenser för våra föreningar.

Under 2020 har vi hållit flera konferenser digitalt.