Förbundsstyrelsens protokoll

Protokoll fört vid sammanträde med Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse (FS).

FS-protokoll från tidigare kongressperioder samt protokoll som e-signerats finns att rekvirera från förbundskansliet.

FS-protokoll 2020

FS-protokoll 7-8 december

FS-protokoll 2019

Protokoll från förbundskongresser

Frågor

För mer information, kontakta Lotta Sondell , ansvarig organisationsutveckling.