Sedd i vården

När du möter vården är du ofta i ett utsatt läge. Då betyder det fantastiskt mycket att känna sig sedd. Att sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och annan vårdpersonal som du träffar, ser dig som en människa och inte bara som en patient med en diagnos.

Personcentrerad vård är ett sätt att jobba så att alla känner sig sedda varje gång de har kontakt med vården.

En personcentrerad vård som utgår från att patientens berättelse, förutsättningar och mål är en effektiv väg mot en bättre vård. En vård där patienten blir lyssnad på och hennes förmågor tas tillvara. Här beskriver vi närmare vad som utmärker Sedd i vården

När ni som förening får möjlighet att komma ut och prata om er förening och Sedd i vården  har vi tagit fram denna powerpoint-presentation som stöd.  Powerpointen kan laddas ned på en "sticka" (USB-minne) eller visas direkt härifrån:  

PowerPoint-sedd-i-varden.pptx

Material om Sedd i vården finns att beställa i HjärtLungbutiken