Temadagar

Det finns flera temadagar under året som man som förening kan passa på och marknadsföra sig på.

Hör med det lokala apoteket eller köpcentrumet om ni får stå hos dem och informera. Nedan följer exempel på dagar som man kan uppmärksamma som förening:

  • Februari -  Alla Hjärtans dag 
  • Mars - Världstuberkulosdagen (WHO)
  • April -Världshälsodagen (WHO)
  • Maj - Internationella dagen mot tobak (WHO)
  • September - Internationella hjärtdagen (WHO)
  • Oktober - Nationella anhörigdagen och Europeiska donationsdagen
  • Donationsveckan v 41 
  • November - Världs KOL-dagen
  • Tobaksfriaveckan v 47
  • December - Internationella handikappdagen