Studiecirklar - tematräffar

Bra studieverksamhet gör föreningen spännande och attraktiv.

Genom att ordna studiecirklar kan ni få fler intresserade och aktiva i föreningen. Föreningens eftervårdsombud (EVO) eller studieorganisatör (SO) kan hjälpa till. Cirklar för allmänheten har visat sig vara en bra inkörsport för nya medlemmar.

Förbundet samarbetar med ABF i dessa frågor.