Livsstilsaktiviteter

I våra föreningar erbjuder vi flera olika vägar till bestående livsstilsförändringar för en bättre hälsa. Här får våra medlemmar möjlighet att tillsammans med andra människor i en liknande situation delta i hälsofrämjande aktiviteter som leds av våra föreningar.

Jannicke Bergman priset Årets hjärt-lungräddare

Följande delar erbjuds av våra lokala föreningar runt om i landet:

Motionsverksamhet

Regelbunden motion i lagom mängd är ett av de bästa sättet att komma i form. Gruppledarna har oftast en egen erfarenhet av hjärt-, kärl- och lungsjukdom och träningsprogrammen är utformade av erfarna sjuksköterskor och sjukgymnaster. Mer information om föreningarnas motionsverksamhet

Läs mer om motionsledarens roll samt tips & råd.

Samtalsgrupper

När sjukhuskontakterna blir allt glesare, börjar frågorna hopa sig samtidigt som det är lätt att känna sig ensam. Våra samtalsgrupper blir ofta en vändpunkt för våra medlemmar. Samtalen leds i föreningarna av personer som själva har en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. 

Läs mer om studieledarens roll samt tips & råd

Studiecirklar, tematräffar och kostcirklar

Bra studieverksamhet gör föreningen spännande och attraktiv. Genom att ordna studiecirklar, tematräffar och kostcirklar kan ni få fler intresserade och aktiva i föreningen. Föreningens egenvårdsombud (EVO) eller studieorganisatör (SO) kan hjälpa till. Cirklar för allmänheten har visat sig vara en bra inkörsport för nya medlemmar. Förbundet samarbetar med ABF i dessa frågor. Mer information om föreningarnas cirklar

Läs mer om cirkelledarens roll samt tips & råd

Föreläsningar

För att sprida kunskap om hjärt-, kärl- och lungsjukdom bland våra medlemmar och allmänheten är det viktigt att ni som förening skapar kontinuerliga föreläsningar på varierande teman. 

Läs mer om hur föreningen kan arrangera föreläsningar och möten 

Hjärt-Lungräddning

Varje år överlever runt 500 personer hjärtstopp utanför sjukhusen tack vare hjärt-lungräddning. Genom att utföra kurser i föreningens regi kan ni växa och få fler medlemmar. Mer information om Hjärt-Lungräddning.

Läs mer om HLR-instruktörens roll samt tips & råd