Arrangemang

Ordna olika arrangemang så som utställning, konsert/musikafton, bok-kväll, föreläsningar, "prova-på-kväll" av föreningens motionsaktiviteter eller aktivitet på Hälsans Stig.

Ett lyckat arrangemang/möte är att planera för upplägget, tips är att: 

  • Bestämma mål (är det ett beslutsmöte, informationsmöte, sällskapsmöte)
  • Ekonomi (sponsorer, en deltagaravgift, gratis)
  • Innehåll och medverkande
  • Lokal och möblering
  • Annonsera i lokaltidning, lokalradio och på allmänna platser till exempel anslagstavlor
  • Bjud in medlemmarna och be dem ta med vän (en potentiell ny medlem). 
  • Funktionärer på mötet
  • Möjlighet för deltagarna att vara aktiva

Tillgängliga konferenser och möten - Lathund från Handikappförbundens samarbetsorgan