Aktiviteter - Aktiv med HjärtLung

Genom att marknadsföra er förening kommer ni få fler, aktivare och nöjdare medlemmar. Här ger vi förslag på hur ni som förening kan göra för att synas i er kommun och län.

Utåtriktade arrangemang ger uppmärksamhet åt föreningen och gör att fler ser att ni finns! 

Det finns flera temadagar under året som man som förening kan passa på och marknadsföra sig på.

Bra studieverksamhet gör föreningen spännande och attraktiv. Genom att ordna studiecirklar kan ni få fler intresserade och aktiva i föreningen.

Något som är mycket populärt är motionsaktiviteter som är anpassade för våra medlemmar.

Idag finns mycket engagemang via sociala medier. Om ni som förening är aktiva på Internet finns möjlighet att fånga upp den ”yngre generationen”.