Digitala föreläsningar

Välkommen att delta på våra digitala föreläsningar om olika ämnen som berör oss. Några ligger framåt i tiden och du kan anmäla dig nedan. Några ligger bakåt i tiden, då har de en inspelning man kan titta på i efterhand. 

Kalendarium

25 augusti - Om Benartärsjukdom

Doktor Joakim Nordanstig föreläser om Benartärsjukdom den 25 augusti 2020 under en timme. Joakim är kärlkirurg från Sahlgrenska. Vid föreläsningen deltar även vår 1:e vice ordförande Jörgen Warberg.

Föreläsningen är digital och du kan se inspelade föreläsningen här:

16 september - Om Benartärsjukdom

Den 16 september 2020 klockan 17.00 föreläser sjuksköterskan Olga Nilsson under en timme om benartärsjukdom, även kallad BAS. Föreläsningen är digital och länken till föreläsningen kommer att finnas här på vår hemsida.

29 september - föreläsning om hjärtat på Världshjärtdagen

Under rubriken "Om hjärtat - fritt ur hjärtat", föreläser kardiolog Peter Vasko om hjärtat och dess sjukdomar på Världshjärtdagen tisdagen den 29 september klockan 14.

Vecka 42 - föreläsning under HLR-veckan

18 november -  om VärldsKOLdagen

1 december Seminarium om ABFs nya föreningsmaterial

Tis 1 december kl. 10-11.