Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är av största vikt för föreningens verksamhet. Medlemsavgiften är 200 kr per år och 180 kr per år för dig under 18 år. Under hösten 2021 får den som betalar medlemsavgiften automatiskt medlemsavgiften för 2022 betald tack vare vår kampanj. 

Hanteringen av medlemsavgifter

Riksförbundet tar emot medlemsavgiften utifrån kalenderår, istället för att som tidigare att  ta emot medlemsavgiften av våra medlemmar löpande under året. Efter att förbundsavgiften är borträknad sker en regelbunden utbetalning till föreningarna.

Föreningarna har möjligheten att lägga med en egen bilaga med lokal föreningsinformation ihop med medlemsavin, vilken skickas ut löpande.

Nytt kalenderår och medlemsavgiften

Under 2021 byter riksförbundet till att ha ett medlemskap utifrån kalenderår. I samband med det utgår en rabatt för medlemsavgiften under viss period. Föreningen får också ett extrabidrag som kompensation.

Medlemsregistret som verktyg

Alla medlemmar inom Riksförbundet HjärtLung registreras i vårt centrala medlemsregister. Registeransvariga i föreningarna kan administrera medlemsregistret lokalt.

Samtliga föreningar i Riksförbundet HjärtLung har en central inkassering av medlemsavgifterna. Medlemsregistret utgörs av en databas som levereras av företaget Föreningssupport.

Frågor

För mer information, kontakta medlemsregistret.