Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är av största vikt för föreningens verksamhet. Medlemsavgiften är 200 kr per år och 100 kr per år under 18 år. 

Hanteringen av medlemsavgifter

Riksförbundet tar emot medlemsavgiften utifrån kalenderår, istället för att som tidigare att ta emot medlemsavgiften av våra medlemmar löpande under året. Efter att förbundsavgiften är borträknad sker en regelbunden utbetalning till föreningarna.

Medlemsregistret som verktyg

Alla medlemmar inom Riksförbundet HjärtLung registreras i vårt centrala medlemsregister. Registeransvariga i föreningarna kan administrera medlemsregistret lokalt.

Samtliga föreningar i Riksförbundet HjärtLung har en central inkassering av medlemsavgifterna. Medlemsregistret utgörs av en databas som levereras av företaget Föreningssupport.

Frågor

För mer information, kontakta medlemsregistret.