Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är av största vikt för föreningens verksamhet. Medlemsavgiften är enhetlig för alla och är på 200 kr per år och 100 kr per år under 18 år.  

Hanteringen av medlemsavgifter

Riksförbundet tar emot medlemsavgiften utifrån kalenderår, det vill säga från januari till och med december.  Nya medlemmar som tillkommer från och med den 1 oktober och framåt erhåller medlemskap för både innevarande år och nästkommande år.

Medlemsavgiften består av två delar varav en del går till föreningen och en del går till förbundet, så kallad förbundsavgift som fastställs av kongressen.

Riksförbundet utbetalar föreningens del av medlemsavgiften för det bokföringsår som medlemsavgiften avser. Utbetalning sker 3-4 gånger om året.

Frågor

För mer information, kontakta medlemsregistret.