Återgång till medlemskap per kalenderår

I mars 2021 tog Förbundsstyrelsen beslut om att vi ska återgå till medlemskap per kalenderår istället för det löpande medlemskapet som vi har idag. Det betyder att medlemskapen i fortsättningen kommer att gälla från 1 januari till 31 december i stället för som hittills löpande 12 månader med periodstart när man blev medlem.

I samband med detta ges en rabatt på medlemsavgiften under 2021.

I juni 2021 beslutade Förbundsstyrelsen att anta en process för hur omläggningen av medlemskapet till kalenderår ska gå till under innevarande år 2021. Processen innebär i korthet följande:

  • De medlemmar som idag har ett medlemskap med start i maj till och med juli får en medlemsavi om 100 kr och det avser medlemsavgift för år 2021. De kommer sedan att få en medlemsavi i oktober som avser medlemskapet år 2022.
  • Nya medlemmar som ansluter sig under samma period, maj – juli, betalar endast 100 kr för sitt medlemskap 2021 och får på samma sätt en avi i oktober för medlemskapet 2022.
  • Medlemmar som tidigare har aviserats för sin medlemsavgift i perioden augusti till och med december kommer att få sin medlemsavi i oktober med den ordinarie medlemsavgiften på 200 kr och blir medlemmar för resten av år 2021 och hela 2022.
  • Nya medlemmar som tillkommer under perioden augusti till och med december i år betalar 200 kr och blir medlemmar för både 2021 och 2022.

Utbetalningen av medlemsavgifter till lokalföreningar och medlemsorganisationer kommer att göras som planerat den 15 september och kommer att avse medlemskap för år 2021. I de fall medlemsavgiften uppgår till endast 100 kr är förbundsavgiften bestämd till 40 kr, dvs hälften av ordinarie avgift och utbetalningen till föreningen blir 60 kr/medlem.

Frågor

Kontakta gärna Camilla Westerholm, systemansvarig medlems- och givarservice om frågor.