Bidrag för resor

Bidrag kan sökas för föreningars rekreationsresor för sina medlemmar.

Bidrag kan sökas vid ett tillfälle per år per förening efter att resan varit genomförd. Deltagarlistor och kvittoutlägg ska inte skickas med ansökan, detta hanteras av föreningen själv. 

Bidragsansökan för resor som skett under covid-pandemin behöver kompletteras med beskrivning på hur det har genomförts på ett säkert sätt. Detta görs under reseberättelse. 

Ansökan för resebidrag 2020 är stängd för i år, välkommen med en ny under 2021.

Digital ansökan resebidrag för 2021

Ansökan gäller (välj ett alternativ):

Jag intygar