Förbundsavgiften

Medlemsavgiften består av två delar varav en del går till föreningen och en del går till förbundet, så kallad förbundsavgift som fastställs av kongressen.

Förbundsavgiften används på olika sätt för att bekosta verksamhet och service gentemot medlemmar och föreningar. Här redovisas olika aktiviteter och verksamheter som till en del finansieras av förbundsavgifterna.