Externa fondmedel

För en förening som vill anordna aktiviteter för sina medlemmar är det oftast avgörande att söka ekonomiska bidrag också från andra organisationer. Vi har samlat information om några externa fonder och sätt för er att söka ekonomiskt stöd till er förening.

Föreningsbidrag från kommunen

Som ideell förening kan ni söka olika föreningsbidrag för er föreningsverksamhet i er kommun. Vissa kommuner har olika politiska nämnder som ansvarar för de olika föreningsbidragen. Därför kan det vara olika kriterier och ansökningssätt beroende på vilket bidrag föreningen söker. Kontakta er kommun för mer information.

Lokala fonder och stiftelser

I varje kommun och län finns det ett antal fonder och stiftelser som ger pengar till de som bor just där. Håll utkik i lokaltidningarna och googla för att ta reda på hur det ser ut just hos er. T ex Lions och Majblomman

Kungliga stiftelser - Hjälpverksamhet

Hjälpverksamhet är ett betydande område och rymmer det största antalet stiftelser. Här återfinns 27 stiftelser, bland andra Stiftelsen Kronprinsessan Margarethas Minnesfond, Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond och Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne. 

Radiohjälpen

Radiohjälpens ger bidrag till föreläsningar för de egna medlemmarna. Det går bra att ha en offentlig föreläsning som också vänder sig till allmänhet eller en yrkesgrupp – men den måste också (i första hand) vända sig till medlemmar. Ansökningarna behandlas två gånger om året. Det går bara att söka genom nätet.

Stiftelsen Lars Hiertas minne

Stiftelsen ger bidrag till planerade, väl motiverade projekt, dock ej till redan genomförda projekt. Bidrag kan ges till vissa sociala ändamål, särskilt barn- och ungdomsverksamhet. Vidare stöds allmännyttiga slöjder och näringar. Föreningar kan även beviljas bidrag till verksamheten.