Bokföringsprogram online

Förbundet erbjuder ett bokföringsprogram för föreningar.

Med anledning av att förbundet har upphandlat ett nytt medlemsregister kommer det nuvarande bokföringsprogrammet att fasas ut och inga nya föreningar kan ansluta sig till programmet. De föreningar som idag använder programmet kan fortsätta att använda det i år och nästa räkenskapsår 2022. 

Bokföringsprogrammet är enkelt att använda och det finns manualer och instruktionsfilmer som underlättar att komma igång. Det är en trygghet för lokalföreningen att använda sig av ett gemensamt bokföringsprogram jämfört med att ha bokföringen på en enskild dator. All data sparas och uppdateras kontinuerligt, vilket säkerställer att allt finns kvar.

För att komma åt detta program klickar du på denna länk nedan

Frågor

För support och direkta frågor om "Onlinebokföringen" kontakta Föreningssupport. Det går att ringa telefon 0270-722 99 eller maila.

För information om bokföringsprogrammet kontakta Marianne Dahl Radhe, ansvarig ekonomi och administration.