Utbildningar i medlemsregistret

Vi erbjuder kontinuerligt digital medlemsregister utbildning i Teams för registeransvariga, ordförande och kassör i våra föreningar och medlemsorganisationer.

Efter utbildningen har vi återkommande digitala registerfikor i Teams. Träffen är till för de som arbetar i medlemsregistret och har stött på frågor och funderingar. Träffarna sker var ca 3e vecka och särskild inbjudan skickas ut via mail till de som har genomfört utbildningen.

För frågor