Registerfika

Vi kommer att hålla registerfika som planerat var 14:e dag, separata inbjudningar kommer till dessa träffar i Teams. 

Dessa träffar är till för att ni som registeransvariga ska kunna ställa era frågor om registret samt be oss visa hur man gör.

Någon vecka efter du fått din utbildningen och haft möjligt att testa själv kommer vi att bjuda in dig till ett öppet forum som vi kallar för E-registerfika.