Fördelar med att byta medlemsregister

Här formulerar vi det vi ser som stora fördelar med bytet av vårt medlemsregister.

För riksförbundet

  • Bättre säkerhet med nyutvecklad teknik som gör det möjligt för oss att följa utvecklingen sida vid sida på ett flexibelt och dynamiskt sätt.

  • Vi får ett mindre leverantörsberoende än vad vi har i dagens plattform.

  • Flexiblare system vilket ger oss möjlighet att påverka vår egen utveckling på ett kostnadseffektivt sätt.

För föreningar

  • Din roll i registret styr vad du har tillgång till i systemet vilket är en säkerhet

  • Enklare Vyer/Menyer

  • Enklare för föreningar att gå ut på stan och snabbt ta emot nya medlemmar via telefon eller Ipad. Direkt kunna betala med kort eller Swish

För användare som registeransvarig, ordförande, studieorganisatör osv.

  • Enklare inloggning med till exempel bank-id.

  • Enklare gränssnitt som anpassas efter din roll och behörighet.

  • Stöd vid utbildning i digital form (manual och korta intruktionsfilmer).