Driftinformation

klocka.JPG 17 december 2022, start 09:00 - 12:00

Leverantören av registret kommer att genomföra ett planerat säkerhetsarbete som omfattar de servrar där våra tjänster är placerade. Under denna tid kommer det inte att gå att arbeta i Medlemsregistret eller "Min sida". 

klocka.JPG 25 juni 2022, start 09:00 - 15:00
Leverantören av registret kommer att genomföra ett planerat säkerhetsarbete som omfattar de servrar där våra tjänster är placerade. Under denna tid kommer det inte att gå att arbeta i Medlemsregistret eller "Min sida".

klocka.JPG 31 maj 2022, start 09:00 - 09:15
Vi kommer att installera nya funktioner samt uppdateringar av tjänster i RMS. Under denna tid kommer det inte att gå att arbeta i Medlemsregistret eller "Min sida".

klocka.JPG 24 maj 2022, start 09:00 - 09:15
Vi kommer att installera nya funktioner samt uppdateringar av tjänster i RMS. Under denna tid kommer det inte att gå att arbeta i Medlemsregistret eller "Min sida".

klocka.JPG 2 maj 2022, start 09:00 - 10:00
Vi kommer att genomföra ett planerat underhållsarbete pga uppdateringar av tjänster samt underhållsarbete som omfattar funktionalitet i RMS. Under denna tid kommer det inte att gå att arbeta i Medlemsregistret eller "Min sida".

klocka.JPG 30 april 2022, start 08:00 - 13:00
Vi kommer att genomföra ett planerat underhållsarbete pga uppdateringar av tjänster samt underhållsarbete som omfattar de servrar där medlemsregistrets tjänster är placerade. Under denna tid kommer det inte att gå att arbeta i Medlemsregistret eller "Min sida".

klocka.JPG 2 april 2022, start 09:00 - 12:00
Vi kommer att genomföra ett planerat underhållsarbete som omfattar de servrar där medlemsregistrets tjänster är placerade. Vi hoppas på att det kommer att gå snabbare än utsatt tid. Under denna tid kommer det inte att gå att arbeta i Medlemsregistret eller "Min sida".

klocka.JPG 23 februari 2022, 17:00 - midnatt
Det kommer att utföras underhåll på våra servrar vilket kommer att innebära att ingen kommer att kunna logga in i medlemsregistret under denna tid.

Anledning till nertiden är installationer av server certifikat för den domän som vi loggar in mot i vårat medlemsregister. Anledning till certifikat bytet är att stärka säkerheten vid inloggning.

klocka.JPG 24 februari 2022, 08:30 - 08;45
Omstart av servrar för installation av nya uppdateringar i medlemsregistret