Checklista för förtroendevalda

Följande roller i föreningar och medlemsorganisationer får en behörighet som användare av medlemsregistret.

1. Registeransvarig (kan vara max 3 personer som styrelsen utser).
2. Ordförande, vice ordförande och kassör.

Säkerhet för medlemsregistret

Alla som tilldelas/får behörighet att använda Riksförbundet HjärtLungs medlemsregister ska ta del av och följa dessa säkerhetsregler för medlemsregistret. Regelverket hjälper medarbetare och förtroendevalda att förstå sin roll och sitt ansvar i Riksförbundet HjärtLungs säkerhetsarbete i det nya medlemsregistret. Respektive lokal- och länsförening samt medlemsorganisation ansvarar för att de efterlever och följer dessa säkerhetsregler som gäller för den/de egna inloggningarna, samt att man förstår rättigheterna kopplade till sina respektive roller.

BankID krävs för inloggning i medlemsregistret

För att kunna logga in behöver du ha ett BankID. Om du inte har det skaffar du det via din bank. Banken följer vissa säkerhetsrutiner för att fastställa din identitet, att du är den du utger dig för att vara. När du väl har fått ditt BankID är det viktigt att du behandlar det som en värdehandling, det vill säga att aldrig ge ut din kod till någon annan person som vill använda ditt BankID.

Uppdateringar av Förtroendeuppdrag i medlemsregistret

  • Uppdatera alltid med den nya personen i medlemsregistret med ett visst uppdrag innan du tar bort den gamla rollen

E-post

  • När en förtroendevald avslutar sitt uppdrag som har haft inloggning till föreningens e-postadress avgår ta kontakt med IT på Riksförbundet HjärtLung för att ändra er inloggning/lösenord. Detta för att ingen som avgått från styrelsen ska ha fortsatt tillgång till era uppgifter.
  • Har ni glömt lösenordet till föreningens inloggning ta kontakt med IT på Riksförbundet HjärtLung.
  • Alla nya lösenord skickas till ordförandens registrerade e-post i medlemsregistret alternativt registrerat mobilnummer via SMS.

Om frågor