Hantera medlemsregistret

Vilka har behörighet till medlemsregistret

Följande roller i föreningar och medlemsorganisationer får en behörighet som användare av medlemsregistret.

1. Registeransvarig (kan vara max 3 personer som styrelsen utser).
2. Ordförande, vice ordförande och kassör.

Säkerhet för medlemsregistret

Alla som tilldelas/får behörighet att använda Riksförbundet HjärtLungs medlemsregister ska ta del av och följa dessa säkerhetsregler för medlemsregistret. Regelverket hjälper medarbetare och förtroendevalda att förstå sin roll och sitt ansvar i Riksförbundet HjärtLungs säkerhetsarbete i det nya medlemsregistret. Respektive lokal- och länsförening samt medlemsorganisation ansvarar för att de efterlever och följer dessa säkerhetsregler som gäller för den/de egna inloggningarna, samt att man förstår rättigheterna kopplade till sina respektive roller.

BankID krävs för inloggning i medlemsregistret

För att kunna logga in behöver du ha ett BankID. Om du inte har det skaffar du det via din bank. Banken följer vissa säkerhetsrutiner för att fastställa din identitet, att du är den du utger dig för att vara. När du väl har fått ditt BankID är det viktigt att du behandlar det som en värdehandling, det vill säga att aldrig ge ut din kod till någon annan person som vill använda ditt BankID.

Automatisk uppdatering till föreningens hemsida

I medlemsregistret finns det en automatisk koppling mellan medlemregistret och föreningarnas hemsidor. Det innebär att när styrelselistan uppdateras i medlemsregistret så uppdateras styrelsens kontaktlista på hemsidan med automatik.

När handlingar från årsmötet läggs in i registret så läggs de ut på hemsidan. Vilka årsmöteshandlingar som berörs hittas i checklistan inför och efter årsmötet.

SMS utskick via medlemsregistret

Ni som förening kan enkelt skapa SMS-grupper inom föreningen. Det kan vara till era motions- och träningsgrupper, studiegrupper, styrelsen och medlemmar. Tjänsten är kopplad till vårt medlemsregister och är enkel att använda. Instruktionsfilm finns i medlemsregistret hur man gör.

Tjänsten är gratis för föreningarna för hela 2022, ordinariepris är 1 kr per SMS (max 120 tecken per SMS). Avsändaren från SMS som går ut som "RFHjartLung". Rekommendationen är att alltid lägga till en hälsningsfras i SMS:et: ”Hälsningar Riksförbundet HjärtLung Ortnamn”.

Mottagaren kan inte besvara SMS:et.Mottagaren kan avregistrera sig från SMS-utskick. SMS-utskick får endast användas i föreningens uppdrag,.

Frågor