Projektstatus

På den här sidan kommer vi att publicera aktuell information för våra föreningar gällande projektstatus för ett nytt medlemsregister. 

2021-06-17 Informationträff för alla regeisteransvariga som inte kunde närvara den 26/5 kommer att hållas.

2021-05-26 Informationsträff för alla registeransvariga gällande medlemsregisterbytet. Kallelse kommer att skickas ut till alla registeransvariga.

2021-04-14 Denna dag ska vi ge okej till Mysoft på all funktionalitet vi önskar i registret för start av utveckling hos Mysoft.

2021-03-11 Alla workshops är nu klara, där vi önskat all funktionalitet i det nya registret. Mysoft sitter nu och sammanställer dokumentation över våra önskemål av funktionalitet och ska återkomma med lösningsförlag hur våra önskemål/rutiner ska hanteras i det nya registret.

2021-02-09 - 2021-02-23 Mysoft håller workshops med kanslipersonal och referensgruppen med registercoacher. Detta för att slå fast kraven på kommande medlemsregister.

2021-02-24 Avstämningsmöte registercoacher.

2021-02-10 Projektstart registercoacher.

2021-02-02 Projektstart internt på kansliet.

2021-01-19 Projektstart med nya leverentören Mysoft.