Nytt medlemsregister under 2021-2022

Äntligen har vi öppnat vårt nya medlemsregister!

Nu kan du med behörighet logga in i det nya medlemsregistret och jobba med din förening. Klicka på den ”blå gubben”, då uppmanas du logga in med ditt personliga BankId. Väl inloggad kan du administrera din förening och dess medlemmar. Lycka till och glöm inte att ta hjälp av instruktionsfilmer och manual.

Nya kopplingar med föreningens hemsida

Bland de nya funktionerna i medlemsregistret är att det finns en automatisk koppling mellan registret och föreningarnas hemsidor. När styrelselistan uppdateras i medlemsregistret så uppdateras styrelsens kontaktlista på hemsidan. När handlingar från årsmötet läggs in i registret så läggs de ut på hemsidan. Vilka årsmöteshandlingar som berörs hittas i checklistan inför och efter årsmötet.

Vilka får tillgång till medlemsregistret?

Förbundsstyrelsen har antagit riktlinjer som stödjer fastslagna roller i det nya medlemsregistret. Syftet med denna styrande riktlinje är att vi ska kunna förtydliga de regler som rör säkerhet, integritet och GDPR för användare av Riksförbundet HjärtLungs medlemsregister.

De roller som har direkt åtkomst idag är följande (totalt 6 personer):

  • Registeransvarig (kan vara max 3 personer som styrelsen utser).
  • Ordförande, vice ordförande och kassör.

Basutbildning om nya registret

Vi kommer även att fortsätta att erbjuda regelbundna utbildningar via Teams. Här anmäler du dig till utbildningen i nya medlemsregistret.

Mer information

Kontakta medlemsservice om du önskar svar på dina frågor gällande vårat nya medlemsregister nedan.