Medlemsregistret

Alla medlemmar inom Riksförbundet HjärtLung registreras i vårt gemensamma medlemsregister. Registeransvariga i föreningarna kan administrera medlemsregistret lokalt.

Du med behörighet kan logga in i  medlemsregistret och jobba med din förening. Klicka på den ”blå gubben”, då uppmanas du logga in med ditt personliga Bank-ID. Väl inloggad kan du administrera din förening och dess medlemmar. Lycka till och glöm inte att ta hjälp av instruktionsfilmer och manual.

Vilka har behörighet till medlemsregistret?

Förbundsstyrelsen har antagit riktlinjer som stödjer fastslagna roller i det medlemsregistret. Riktlinjen förtydligar de regler som rör säkerhet, integritet och GDPR för användare av Riksförbundet HjärtLungs medlemsregister.

De roller som har direkt åtkomst idag är följande (totalt 6 personer):

  • Registeransvarig (kan vara max 3 personer som styrelsen utser).
  • Ordförande, vice ordförande och kassör.

Basutbildning om nya registret

Vi erbjuder regelbundna utbildningar via Teams. Här anmäler du dig till utbildningen.

Frågor

För mer information och frågor om medlemsregistret: