Nytt medlemsregister under 2021-2022

Riksförbundet HjärtLung har nu tecknat ett nytt avtal för medlemsregistret med en ny leverantör. 

Målsättningen är att vi i slutet av år 2021 kommer att byta ut dagens medlemsregister till ett nytt register. Löpande information om aktuell projektstatus kommer att skickas ut samt finnas här på vår hemsida.

Mer information

Kontakta gärna Camilla Westerholm, systemansvarig för medlems- och givarservice, eller Peter Engholm IT-ansvarig.