Centralt medlemsregister

Alla medlemmar inom Riksförbundet HjärtLung registreras i vårt centrala medlemsregister. Registeransvariga i föreningarna kan administrera medlemsregistret lokalt.

Samtliga föreningar i Riksförbundet HjärtLung har en central inkassering av medlemsavgifterna. Medlemsregistret utgörs av en databas som levereras av företaget Föreningssupport.

Riksförbundet skickar ut en faktura och två påminnelser på medlemsavgiften till alla medlemmar.

Medlemsregistret kan med fördel användas till att skicka ut information från styrelsen till föreningens medlemmar. Man kan också göra utskick med e-post, få ut medlemslistor och statistik, skicka sms, skriva ut etiketter för brevutskick och liknande.

I föreningen bör det finnas en registeransvarig som hanterar medlemsregistret lokalt. Utbildning för registeransvariga erbjuds av förbundskansliet med jämna mellanrum. Vid intresse hör av dig via vår e-post alternativt kontrollera med länsföreningens studieorganisatör SO.

Läs om registeransvariges roll:

Frågor om medlemsregistret

Har ni frågor kontakta gärna Camilla Westerholm och Annette Westerblad på förbundskansliet på 08-55 606 200 eller genom e-post. Här kan du också lämna intresse för utbildningen för registeransvariga.