Skapa arbetsytor/verksamhetsrum i Teams

Ni kan skapa era egna arbetsytor/verksamhetsrum för föreningarna genom att fylla i formuläret som finns här (detta kräver att ni loggar in med föreningens info-epostadress som verifikation). Formuläret skapar automatiskt upp ert verksamhetsrum i Teams för er förening efter att ni fyllt i de uppgifter som behövs i formuläret.

Vad är en arbetsyta/verksamhetsrum i Teams?

Det är en digital arbetsyta som vi använder för våra digitala möten samt för samarbeten av våra Team. I arbetsytan/verksamhetsrummet kan ni tillsammans i föreningen ha egna kanaler, ladda upp filer, dela dokument, chatta med varandra och jobba med varandra i molnet med mera.

Varför måste jag gå den här vägen för att skapa min arbetsyta för föreningen?

Vi som förbund har stängt av möjligheten att via Teams-appen kunna skapa egna Team när man är inloggad som förtroendevald i Microsoft Teams via appen eller som sin förening via Office 365.

Detta för att vi enklare ska kunna administrera och förvalta organisationens olika arbetsytor/verksamhetsrum med bättre överblick och struktur samt med högre säkerhet.

Länk för att skapa arbetsytor i Teams (kräver inloggning)

För att kunna skapa en arbetsyta/verksamhetsrum måste du ha tillgång till föreningens O365 användarnamn och lösenord.

Ladda ner guiden om ni är osäkra på hur ni ska göra

Ladda gärna ner guiden och skriv ut den om ni har möjlighet.

Vad behöver jag för att kunna skapa dessa arbetsytor?

Ni behöver ha inloggningen till ert Office 365 konto för föreningen för att kunna göra detta. Detta är samma inloggningsuppgifter/konto som ni idag använder när ni ska logga in på er Teamsappen för föreningen och delta i digitala onlinemöten eller läsa er förenings e-post.

Vad gör jag om jag inte har ett lösenord/ glömt bort det?

Ta kontakt med ordföranden i er förening om för att höra om hen har det. Skulle inte ordföranden veta detta kan denne kontakta support@hjart-lung.se och be om en lösenordsåterställning. Då kommer ert lösenord att uppdateras till ett nytt temporärt lösenord som skickas till ordförandens privata mejladress för återställning, om denna e-postadress finns registrerad i medlemsregistret.

Frågor

Kontakta IT Support.