Gimp

Gratis Photoshop-alternativ för bildbehandling

Gimp är det gratis bildbehandlingsprogrammet som kommer närmast Adobe Photoshop i fråga om funktioner. I Gimp kan du – i likhet med i Photoshop – arbeta med avancerad bildbehandling som lager, markeringar och färgkanaler.

Gimp fungerar bra på både pc och Mac, men även på bl.a. Linux-plattformar, där många andra bildbehandlingsprogram inte fungerar. Och så är det översatt till ett flertal olika språk, bland andra svenska.

Du behöver dock tänka på att Gimps användargränssnitt skiljer sig markant från användargränssnittet hos Adobe Photoshop, så det krävs viss tillvänjning om du är van vid att bildbehandla i Photoshop.