Försäkring för föreningen och medlemmar

Organisationsförsäkringen omfattar organisationens verksamhet men även olycksfallsförsäkring för de som deltar.

Genom ett samarbete med Funktionsrätt Sverige och Folksam omfattas alla medlemmar i Riksförbundet HjärtLung av en olycksfallsförsäkring när de deltar i förbundets och föreningens verksamheter. 

Organisationsförsäkringen gäller även er som förening vid t.ex. vattenskada eller inbrott. 

Frågor

För mer information kontakta i första hand Folksams kundservice på telefon 0771-950 950. 

För information om försäkringsfrågor kontakta Marianne Dahl Radhe, ansvarig ekonomi och administration