Försäkring för föreningen och medlemmar

Organisationsförsäkringen omfattar organisationens verksamhet men även olycksfallsförsäkring för de som deltar.

Genom ett samarbete med Funktionsrätt Sverige och Folksam omfattas alla medlemmar i Riksförbundet HjärtLung av en olycksfallsförsäkring när de deltar i förbundets och föreningens verksamheter. 

Organisationsförsäkringen gäller även er som förening vid till exempel vattenskada eller inbrott. Det gäller för alla nivåer i organisationen inklusive våra medlemsorganisationer.

Frågor

För mer information kontakta Folksams kundservice på telefon 0771-950 950.