Warfarin eller NOAK?

Warfarin och NOAKs (Nya Orala Anti Koagulantia) är läkemedel som minskar blodets levringsförmåga. NOAKs har i vetenskapliga studier visats ha likvärdigt eller bättre förebyggande skydd mot stroke jämfört med warfarin, samtidigt som risken för hjärnblödningar är lägre. Behandling med NOAK kräver inte heller regelbundna kontroller som warfarinbehandling. NOAKs bör enligt Socialstyrelsen därför övervägas när en ny behandling påbörjas. Det finns för närvarande 4 olika NOAK: Eliquis, Lixiana, Pradaxa, och Xarelto.

Tillbaka till vanliga frågor och svar