Vilken behandling finns för att förhindra förmaksflimmer?

Den vanligaste behandlingen vid förmaksflimmer är någon form av betablockerande medicin (metoprolol eller bisoprolol) som tas i förebyggande syfte. Om förmaksflimret trots detta återkommer kan det ofta bli aktuellt att pröva en mer potent medicin eller genomgå en ablation. Ett ablationsingrepp innebär att läkaren går in med tunna sladdar (katetrar) från ljumsken till hjärtat och eliminerar den elektriska störningen i hjärtats förmak.

Tillbaka till vanliga frågor och svar