Varför ska jag ta blodförtunnande när jag har förmaksflimmer?

Blodförtunnande läkemedel minskar blodets levringsförmåga och därmed minskar risken för blodproppar. Behandling med blodförtunnande läkemedel är oftast livslång.

Tillbaka till vanliga frågor och svar